Kурс по английски език за деца и ученици


Методът сугестопедия е международно признат още през седемдесетте години на 20–ти век. През 1978 г. ЮНЕСКО изпраща в България 25 експерти от различни страни, които изследват и оценяват метода сугестопедия, разработен от проф. д-р Георги Лозанов. В докладът, представен от Fajda Winnykamen (1978), от университета „Рене Декарт“ – Париж се казва: Представените разностранни доказателства – практики, директни сравнения, наблюдения в клас, както визуално на място така и чрез филм, добавени към изследователската документация, убедиха членовете на работната група да разглеждат Сугестопедията, поне в сравнение с традиционните методи, като процес, който като цяло води до по-добро обучение и е подходящ за много различни по тип обучаеми - Уикипедия цитат - Сугестология и Сугестопедия.
Разказването на истории, разнообразните игри, влизането в роли и музиката са основни елементи от обучението по метода сугестопедия. Точно това прави сугестопедичното обучение изключително достъпно за децата тъй като това е начинът, по който децата откриват и си обясняват света. Сугестопедичното обучение е по-скоро процес на откривателство, в който преподавателят участва заедно с децата като приятел. Атмосферата е спокойна и стимулира въображението и творчеството. Използват се многобройни визуални стимули –картини, табла с изучавания материал, предмети от ежедневието, от една страна въздействат на периферните перцепции (знания, които усвояваме чрез парасъзнанието) и които от друга страна подпомагат създаването на асоциации – за по-дълготрайно и лесно усвояване на преподавания материал. Целта на обучението по английски език е да покаже на децата, че езикът е средство за общуване, а общуването с уважение и толерантност създава приятелства.

Английски за деца от 5 до 7 години

Продължителност:
70 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
500лв с включени учебни материали

Големина на групите:
от 5 до 8 деца

Обучението е устно, като под формата на рисунки децата започват да се запознават с английската азбука. Изучават песни, чрез които овладяват думи и изрази. Насърчавани са да общуват помежду си и с преподавателя на английски език.


Въвеждащ курс по английски език за деца от 7 до 8 години

Продължителност:
70 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
500лв с включени учебни материали

Големина на групите:
от 5 до 8 деца

Ограмотяване и писмени умения: английска азбука, думи и изрази. Изграждат се и първите умения за четене на изречния и кратки текстове. Комуникативни умения: основни изрази от ежедневието като поздрави, даване на лична информация, изразяване на предпочитания, желания и др. Усвоява се лексика, свързана с училищната среда и свободното време на децата.
Създават се навици за самоподготовка и самостоятелни занимания с езика.


Курс за ученици от 2-ри до 7-ми клас

Продължителност:
100 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
710лв. с включени учебни материали

Големина на групите:
от 5 до 8 деца

Усвоява се и обогатява лексиката от близки до децата области като семейство, училище, спорт и занимания през свободното време. Разширяват се уменията за устна комуникация чрез пресъздаването на ситуации от действителността. Различни писмени форми като писма, разказ на случка, описание на приятел или любим предмет развиват уменията за писмено изразяване. Децата усвояват и използват новите граматически знания без да е необходимо заучаването на правила, защото граматическите структури се въвеждат чрез комуникативни ситуации, визуални стимули и ролеви игри. Стимулира се самостоятелната работа с езика, както и използването му извън класната стая.

Съдържание и форми на работа:
Материалът в учебника и работната тетрадка е съпроводен от аудио и мултимедийни упражнения и учебни видеофилми. Тематични часове обогатяват знанията на децата за околната среда, историята и културата на Великобритания и други англоезични страни. Децата имат достъп до сайтове за самостоятелна работа, широко са застъпени подготовката на индивидуални проекти и четенето на адаптирана литература. Учебната програма за всяко ниво е съобразена с уменията и знанията, необходими за успешното полагане на изпитите за деца Cambridge Young Learners Starters, Movers и Flyers.


Teen english

Продължителност:
100 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
755лв. с включени учебни материали


Курсът по английски за тинейджъри развива всички езикови умения: писане, четене, говорене и слушане. Богатата лексика се усвоява чрез интригуващи истории и дискусии на различни теми. Граматиката се усвоява в детайли така че да се постигне прецизност и точност на изказа. Водени от законите на сугестопедията за развиване на езиковите умения се разчита на творчески задачи и проекти, а не толкова на многобройни повторения. Курсът е подходящ, ако ви предстои матура по английски език или изпит за международен сертификат. Курсът не просто ще ви помогне да усъвършенствате езика, но ще ви научи как да мислите по време на изпит тъй като се изучават изпитни стратегии и се тренират разнообразни изпитни формати. Обучението за тинейджъри е в три нива като входното ниво се определя на среща-разговор с преподавател и писмен тест.