Kурс по английски език за деца и ученици


Английски за деца от 5 до 7 години

Продължителност:
70 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
500лв с включени учебни материали

Големина на групите:
от 5 до 8 деца

Обучението е устно, като под формата на рисунки децата започват да се запознават с английската азбука. Изучават песни, чрез които овладяват думи и изрази. Насърчавани са да общуват помежду си и с преподавателя на английски език.


Въвеждащ курс по английски език за деца от 7 до 8 години

Продължителност:
70 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
500лв с включени учебни материали

Големина на групите:
от 5 до 8 деца

Ограмотяване и писмени умения: английска азбука, думи и изрази. Изграждат се и първите умения за четене на изречния и кратки текстове. Комуникативни умения: основни изрази от ежедневието като поздрави, даване на лична информация, изразяване на предпочитания, желания и др. Усвоява се лексика, свързана с училищната среда и свободното време на децата.
Създават се навици за самоподготовка и самостоятелни занимания с езика.


Курс за ученици от 2-ри до 7-ми клас

Продължителност:
100 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
710лв. с включени учебни материали

Големина на групите:
от 5 до 8 деца

Усвоява се и обогатява лексиката от близки до децата области като семейство, училище, спорт и занимания през свободното време. Разширяват се уменията за устна комуникация чрез пресъздаването на ситуации от действителността. Различни писмени форми като писма, разказ на случка, описание на приятел или любим предмет развиват уменията за писмено изразяване. Децата усвояват и използват новите граматически знания без да е необходимо заучаването на правила, защото граматическите структури се въвеждат чрез комуникативни ситуации, визуални стимули и ролеви игри. Стимулира се самостоятелната работа с езика, както и използването му извън класната стая.

Съдържание и форми на работа:

Материалът в учебника и работната тетрадка е съпроводен от аудио и мултимедийни упражнения и учебни видеофилми. Тематични часове обогатяват знанията на децата за околната среда, историята и културата на Великобритания и други англоезични страни. Децата имат достъп до сайтове за самостоятелна работа, широко са застъпени подготовката на индивидуални проекти и четенето на адаптирана литература. Учебната програма за всяко ниво е съобразена с уменията и знанията, необходими за успешното полагане на изпитите за деца Cambridge Young Learners Starters, Movers и Flyers.

Teen english

Продължителност:
100 учебни часа

График:
2 пъти седмично или веднъж в събота или неделя

Цена:
755лв. с включени учебни материали


Курсът е подходящ, ако ви предстои матура по английски език или изпит за международен сертификат. Развиват се всички езикови умения: писане, четене, говорене и слушане.