Курс по български език за ученици


Курс по български език за ученици 4, 6 и 7 клас
Продължителност:
90 учебни часа

График:
6-ти клас събота 9:30 - 13:00ч
7-ти клас събота 13:30 - 17:00ч
4-ти клас неделя 9:30 - 13:00ч

Цена:
670лв. с включени учебни материали

Курсът е разработен за ученици от 4 до 7 клас за да предизвика у децата любопитство към четенето и за да им помогне да осъзнаят нуждата от добра езикова култура. Използват се разнообразни четива, езикови задачи и проекти, които развиват асоциативното и творческо мислене на децата и насърчават изразяването на лично мнение. Учебната програма е съобразена с държавните образователни изисквания. Успешното полагане на тестове е важно за учениците, така че освен за натрупване на знания, се работи и върху изучаването на правилни изпитни стратегии. По време на курса се провеждат пробни изпити в реално време така че децата, а и родителите получават адекватна обратна връзка.