Д-р Гатева

 

„Ако можехме да пеем, докато говорим
Ако можехме да танцуваме, докато се движим,
Ако можехме да рисуваме, докато пишем
Ако можехме да преодолеем времето,
пространството и скоростта
Докато мислим…
За да усетим Любовта на Създателя”

Из записките на д-р Евелина Гатева

Проф. д-р Евелина Гатева е музикален педагог, лингвист, сътрудник и по-късно съавтор на д-р Лозанов. За нея д-р Лозанов казва: „Тя облече сугестопедията в прилични дрехи.“

Под ръководство на д-р Лозанов, д-р Гатева започва експерименти за въздействието на класическото музикално и изобразително изкуство в Института по Сугестология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Д-р Гатева е създател на сугестопедичните учебници по италиански, испански и английски език. Тя е композитор на опери за обучение по математика в първи клас, десетки дидактични песни по чужди езици за деца и възрастни.

Д-р Гатева е автор на редица методически разработки. Обучението на един бъдещ сугестопедагог би било немислимо без „Сугестопедично ръководство за чужди езици“, „Глобализирано художествено изграждане“, „Creating wholeness through art”, „Говорно-певческа подготовка“ и много други научни трудове. Творческата и научна дейност на д-р Гатева и до днес е опора и вдъхновение на всички сугестопедагози, които вървят по нейните стъпки.