Д-р Лозанов

 

"Човешката психика е неразбираема.
Разбираема е само от гледната точка на любовта и свободата."

Проф. д-р Георги Лозанов

Професор доктор Георги Лозанов е психиатър, невролог, психолог и педагог. Д-р Лозанов е създателят на науката сугестология и нейното приложение в педагогиката -сугестопедия.

Клиничната работа на д-р Лозанов като психиатър и невролог го води до извода, че хората използват малка част от възможностите на мозъка си. Той извършва редица клинични изследвания върху функциите на мозъка, с цел да открие безопасни пътища за разкриването на скритите резерви на човешкия ум. Д-р Лозанов отхвърля хипнозата и клиничното внушение, тъй като те ограничават свободата на човека и подтискат свободната изява на личността. Като алтернатива той предлага науката сугестология и нейното педагогическо приложение сугестопедията.

В контекста на сугестопедията свободната личност избира съзнателно или парасъзнавано между многобройни стимули -емоционални, интелектуални, периферни в защитена среда на абсолютно приемане, където липсва критика, поставяне на етикети и натиск.

Основно търсене на д-р Лозанов е да създаде педагогически метод, който не просто прави ученето лесно, а да създаде нов вид общуване, което не вреди здравословно и емоционално на обучаваната личност. Неслучайно след редица изследвания през 1978 година ЮНЕСКО обявява методиката, като нова по-висша форма на обучение и препоръчва нейното широко прилагане за обучение по много предмети и на много възрасти.

Воден от безусловна любов към човека, д-р Лозанов създава система, която ни позволява да освободим „паднали(те) ангели (в нас), заключени богове, хипнотизирани души, които са повярвали в своето ограничено нищожество... Но аз имах мечта. И тази мечта настойчиво ми шепнеше, говореше, крещеше: “Има метод, има форма на комуникация за “заключени богове” и за “хипнотизирани души, повярвали в своето нищожество”. Има! Има!” Този метод, тази форма на комуникация ще промени нещата. Ако това стане, всички ще се учим и ще се развиваме много по-бързо и по-творчески… и с радост… “ (Г. Лозанов, Сугестопедия-Десугестивно Обучение, стр. 4, СУ, 2005, София

Не е възможно да разказваме за д-р Лозанов без да говорим за създаването и развитието на сугестопедия/ резервопедия.

Неговата рожба днес носи радост и вдъхновение!