Какво трябва да знаем за IELTS

Какво е IELTS

IELTS (International English Language Testing System)е международен изпит по английски език, който може да ви послужи, ако желаете да учите, работите или емигрирате в чужбина и ви е необходим сертификат удостоверяващ определено ниво на владеене на езика. Резултатите от теста се признават от имиграционните служби на всички държави, изискващи документ потвърждаващ владеене на езика, както и от над 10 000 организации в 140 страни, включително държавни, образователни институции и работодатели.

Езиковите умения се оценяват според девет степенна скала, която отчита всички нива на владеене и от тази гледна точка няма издържал или неиздържал изпита.

Варианти на изпита според целите

Съществуват две версии на изпита: Academic module и General training module. Първият е за тези, които искат да следват във висши учебни заведения или за специалисти, желаещи да продължат образованието си или да работят в англо-говоряща страна. Вторият е необходим на желаещите да учат в неуниверситетски институции, да работят или емигрират.

Формат на изпита

Изпитът се състои от четири части: слушане, четене, писане, говорене, като общата продължителност е 2 часа 55 минути. Частите слушане и говорене са еднакви за всички, докато писане и четене варират при различните версии.

Слушането съдържа четири раздела с десет въпроса към всеки. Продължава 30 минути + 10 минути за прехвърляне на отговорите от черновата.

Четенето включва три текста с общо четиридесет въпроса към тях, разликата между двата вида тест се състои в източниците на използваната литература.

Въпросите към първите два компонента са свързани с откриване на основната идея в поднесената информация, както и на детайли, разпознаване на авторовото мнение, отношение и цел.

Писането и в двата вида тест включва създаване на два текста, темите са както следва:

  • General training module – първият може да бъде описание на ситуация или писане на писмо с молба за информация, а вторият е есе по дадена тема.
  • Academic module – описание на визуална информация: таблица, графика, диаграма и есе.

Говоренето представлява разговор с изпитващия и е разделено на три части. Първата е 4-5 минутно представяне по шаблонни въпроси свързани с дом, семейство, работа, образование, интереси. Втората е кратко изложение по дадена тема, с конкретни точки, които да бъдат разгледани, а участниците имат минута за подготовка. Максимума продължителност е две минути. В третата част изпитващия и участника в теста обсъждат темата от втората част в по-общ и абстрактен план, където е подходящо и в по-голяма дълбочина.

Защо да изберем IELTS?

  • Широко признат
  • Измерва всички нива на владеене на езика
  • Избирате вид тест според целите си
  • Няма граматически упражнения
  • Проверява практическите умения
  • Резултата се обявява само след две седмици
  • Провежда се често

Подготовка

Индивидуалните или групови обучения подготвящи за изпита, са насочени най-вече към отработване на конкретни умения свързани с формата на изпита и отделните му компоненти, а в края на обучението се провежда изпит в реално време. За да започенете подготовка за изпита е необходимо нивото на владеене на езика да бъде минимум В1.

За повече информация можете да посетите страницата на Британския съвет:

https://www.britishcouncil.bg/en/exam/ielts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *