Курсове за деца и ученици

Ако някое дете успее да надскочи създадените норми, ние казваме „то е гениално“. А в действителност не съзнаваме, че „всички сме гениални.“

Сугестопедията, ако е приложена правилно, създава комуникация на нивото на нашата индивидуална „гениалност.“

Г. Лозанов, Сугестопедия-Десугестивно Обучение, стр. 70, СУ, 2005, София

 

Обучението на деца е отговорна задача. От една страна, децата трябва да усвоят значителен обем знания, но от друга страна за да бъдат успешни, децата трябва да изградят навици за самостоятелно учене, умения за общуване и работа в екип, да са адаптивни, но и толерантни към хората, с които общуват. И тук на помощ ни идва сугестопедията – уникалният български метод за преподаване, създаден от проф. д-р Г. Лозанов.

Осъзнаваме, че времето, прекарано в залите на KREG Education е твърде кратко, но все пак е достатъчно за да покаже на децата, че ученето не е просто заучаване на списък от думи на чуждия език или граматически правила. Ученето е откривателство, творчество и вдъхновение.

За да учат децата с желание и любопитство, преподавателите на KREG Education са водени от законите на сугестопедията, където основно е уважението към личността на всяко дете или ученик.

Целта на преподавателите е да създадат интерес към езика като средство за общуване. Затова основно място в обучението заемат разнообразни ролеви игри, които пресъздават реални житейски ситуации, драматизации и песни, творчески задачи, които да подтикнат децата към творческо мислене и желание за себеизява.

Курсовете за деца и ученици са целогодишни – от октомври до май/юни. Провеждат се един  път седмично – в събота или неделя по четири учебни часа, или два пъти седмично по два учебни часа. Децата са разпределени в групи според възрастта и според нивото на владеене на езика. Нивото на владеене на езика се определя по време на предварителна среща-разговор с преподавателя.

Вратите ни са широко отворени за родителите на нашите ученици, защото сме убедени, че доброто взаимодействие между преподаватели, ученици и родители е ключът към постигане на отлични резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *