Курс по руски език за деца и ученици


Продължителност:
5 седмици, общо 60 учебни часа

График:
4 пъти в седмицата по 3 учебни часа


Цена:
420 лв. с включени учебни материали


Курсът по руски език е за деца от 5 до 7 клас. В обучението са включени много ролеви игри, песни и драматизации, така че децата с лекота да усвояват новия език. Работи се с учебник, но и с голям набор от авторски материали, разработени от преподавателите в KREG Education.