Сугестопедичен курс по английски език за възрастни

Основен курс за начинаещи и средно напреднали
Първо ниво (начинаещи)
Продължителност:
4 седмици, общо 80 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден

Цена:
490 лв. с включени учебни материали *

Учебник
The Return, с автори проф. д-р Евелина Гатева, проф. д-р Георги Лозанов и Мирослава Кьонинг (от първа до пета глава)

По време на първо ниво на сугестопедичния курс по английски език Вие ще се запознаете с всички основни граматични времена. Това са сегашно просто, сегашно продължително, сегашно перфектно, минало просто, минало продължително, минало перфектно, бъдеще време с will и going to, модални глаголи, сравнение на прилагателни, словообразуване, броими и неброими съществителни и т.н. Ще усвоите около 2000 думи и изрази. Основна цел на първо ниво на сугестопедичния курс по английски е да преодолеете езиковата бариера. Ще развиете уменията си за четене, слушане и говорене.


Второ ниво

Продължителност:
4 седмици, общо 80 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден

Цена:
490 лв. с включени учебни материали *

Учебник
The Return, с автори проф. д-р Евелина Гатева, проф. д-р Георги Лозанов и Мирослава Кьонинг (от шеста до десета глава)

По време на второ ниво на сугестопедичния курс по английски език Вие ще усвоите по-сложни граматически структури като страдателен залог, условни изречения, съгласуване на времената. Освен многократно увеличен речников запас, ще усвоите разнообразни идиоматични изрази и фразови глаголи. Ще усвоите умения както за писмено, така и за устно изразяване.

Първо ниво (средно напреднали)

Продължителност:
5 седмици, общо 100 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден

Цена:
600 лв. с включени учебни материали *

Учебник
The Return, с автори проф. д-р Евелина Гатева, проф. д-р Георги Лозанов и Мирослава Кьонинг (от първа до десета глава)
Курс за напреднали

Продължителност:
4 седмици, 80 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа всеки ден

Цена:
490 лв. + 40лв. за учебни материали *

Учебник
London Tales, с автор Ванина Бодурова

По време на сугестопедичния курс по английски за напреднали, ще задълбочите знанията си по английски език като се запознаете с оригинални (неадаптирани) текстове от английската и американската художествена литература, както и с публицистични текстове.

Сугестопедичен английски клуб

Продължителност:
2 седмици или 5 седмици, общо 40 учебни часа

График:
2 седмици: всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден,
или
5 седмици: два дни в седмицата, по 4 учебни часа на ден

Цена:
310 лв. с включени учебни материали

Клубните срещи са за всички, с които вече сме прочели The Return и/ или London Tales. Тези срещи ще ви помогнат да запазите сугестопедичния дух в живота си, т.е. радостта от общуването на английски език със самочувствие.
* Процент от всяка такса се отделя за дарение за Фондация „ Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“.