Сугестопедичен курс по испански език за възрастни

Първо ниво
Продължителност:
5 седмици, общо 100 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден

Цена:
600 лв. с включени учебни материали

Учебник
Un Viaje, с автор проф. д-р Евелина Гатева

По време на първо ниво на сугестопедичния курс по испански език Вие ще се запознаете с всички основни граматични времена. Това са сегашно време, всички минали и бъдещи времена, с някои форми на подчинително и условно наклонение, страдателен залог, заповедни форми, род и число на съществителните и прилагателните имена, всички местоимения, сравнение на прилагателни, словообразуване. Ще усвоите около 2000 думи и изрази. Основна цел на първо ниво на сугестопедичния курс по испански е да преодолеете езиковата бариера. Ще развиете уменията си за четене, слушане и говорене.

Второ ниво

Продължителност:
4 седмици, 80 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден

Цена:
530 лв. с включени учебни материали

По време на второ ниво на сугестопедичния курс по испански, ще задълбочите знанията си по испански език, като се запознаете с оригинални (неадаптирани) текстове от испаноезичната художествена литература както и с публицистични текстове. Ще усвоите умения както за писмено, така и за устно изразяване.


Сугестопедичен испански клуб

Продължителност:
2 седмици или 5 седмици, общо 30 учебни часа

График:
2 седмици: всеки ден от понеделник до петък, по 3 учебни часа на ден,
или
5 седмици: 2 дни в седмицата, по 3 учебни часа на ден

Цена:
230 лв. с включени учебни материали

Клубните срещи са за всички, с които вече сме прочели Un Viaje. Тези срещи ще ви помогнат да запазите сугестопедичния дух в живота си, т.е. радостта от общуването на испански език със самочувствие.