Сугестопедичен курс по френски език


Първо ниво
Продължителност:
5 седмици, 100 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден

Цена:
600 лв. с включени учебни материали

Френският език е романтичен, мелодичен и ... не много лесен. Сугестопедичният курс по френски първо предлага мотивиращ и ефективен начин да усвоите около 2000 френски думи и основна граматика, необходима за свободен ежедневен разговор. По време на курса се развиват уменията за четене, слушане и говорене.


Второ ниво
Продължителност:
5 седмици, 100 учебни часа

График:
всеки ден от понеделник до петък, по 4 учебни часа на ден

Цена:
600 лв. с включени учебни материали

По време на второ ниво на сугестопедичния курс по френски език Вие ще задълбочите знанията си по френски език с оригинални (неадаптирани) текстове от френски автори. Ще увеличите речниковия си запас в различни области от човешкото познание. Ще развиете уменията си за писмено изразяване.

Сугестопедичният курс по френски език е подходящ за възрастни и за ученици над 16 -годишна възраст.