Сугестопедия

"Най-добрите резултати от Сугестопедията не се дължат на някаква техника (ръководена релаксация, ръководена фантазия, дихателни упражнения и др.), а на едно цялостно и задълбочено познание на психофизиологичните механизми на резервите на личността. На базата на една изключително ползотворна изследователска дейност."
Проф. д-р Георги Лозанов (22.07.1926г. – 06.05.2012г.)

Създателят на сугестопедията е българинът проф. д-р Георги Лоазнов -психолог, невролог, педагог. Д-р Лозанов смята, че способностите на човека са неограничени и че всички ние се раждаме с разнородни таланти. Предлага система на преподаване, която стимулира тези потенциални способности с цел да ускори ученето и да създаде хармонични личности.

Основни елементи на метода сугестопедия

Обстановка
Това е учебната среда, специално декорирана и обзаведена за да създаде уютна и приятелска атмосфера на учебния процес. В сугестопедичната зала няма да видите стандартно подредени маси и столове, обърнати към дъска, на която преподавателят изписва думи и граматически правила. Подредбата на столовете подканя към открита комуникация. Съществена част от обучението са специално декорираните табла по стените, които представят изучавания граматичен и лексикален материал.


Музика
Ритъмът в музиката ражда енергия и внася ред. Основна роля в сугестопедичното обучение има класическата музика. Влиянието върху работата на мозъка на произведенията, включени в музикалната програма, е изследвано с електро-енцефалограф от д-р Лозанов и д-р Гатева.


Използвана в Сугестопедията, тя има фундаментална роля, но работи само в комплекс с всички останали елементи на метода. Друга форма, под която музиката присъства в обучението, са специално подбраните от преподавателя дидактически песни. Това са песни от различен жанр, най-често традиционни или популярни за съответната култура. Включването им в процеса на обучение има много важно значение за усвояването на лексика и граматика.


Преподавател
Ролята на преподавателя в учебния процес е от изключително значение. Като режисьор, диригент или координатор от една страна, той помага на обучаващите се да освободят резервите си, да вдигнат бариерите, да се открият към новите знания. От друга страна, преподавателят е “подкрепящ приятел”, който държи ръката ви дотогава, докогато имате нужда, но знае кога да се отдръпне - процес, който д-р Лозанов нарича „ефекта на велосипеда“.


Всеки преподавател сугестопед е специалист-филолог по езика, който преподава и е придобил допълнителна квалификация като сугестопед. На страницата на фондация „Проф. д-р. Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“ можете да намерите списък със сертифицираните преподаватели. (www.suggestology.org)


Учебник
Сугестопедичният учебник не е учебник в традиционния смисъл на думата. Там няма граматически и лексикални упражнения. Сугестопедичният учебник е книга -пиеса. Той разказва история. В него има картини, ноти на песни. Граматиката е добавена ненатрапчиво, някъде отстрани. Няма постепенно усложняване на материала, но има усложняване на емоциите и преживяванията на главните действащи лица, които стават наши емоции и преживявания. Сугестопедичните учебници по английски са написани от проф. д-р Евелина Гатева и от Ванина Бодурова. Учебникът по испански е написан от проф. д-р Евелина Гатева под редакцията на д-р Лозанов.