Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Каква е продължителността на сугестопедичните курсове?
Сугестопедичните курсове са интензивни. Провеждат се всеки ден от понеделник до петък, без събота и неделя. Курс от 80 учебни часа се провежда в рамките на 4 седмици, а курс от 100 учебни часа се провежда в рамките на 5 седмици. Всяка сбирка се състои от 4 учебни часа с продължителност 45 минути. Предвидена е 30 минути пауза.
В кои часове се провеждат сугестопедичните курсове?
Обикновено сугестопедичните курсове се провеждат сутрин от 9.00 ч. до 12.30 ч., следобед от 13.00 ч. до 16.30 ч. и вечер от 18.00 ч. до 21.30 ч. При желание на цялата група е възможно началният час да бъде променен.
Ще мога ли да говоря в края на курса?
Да, сугестопедичното обучение премахва страха от грешка и сваля езиковите бариери. Единственото условие е редовното посещение на курса. Повече от 1 отсъствие на седмица поставя под съмнение ефекта на курса.
Има ли домашни по време на курса?
Няма домашни в класическия смисъл на думата. Препоръчително е да се изчита текста от учебника без съсредоточаване. Добре е по време на курса да слушате песни на езика, който изучавате или да гледате любимите си филми със субтитри.
Защо трябва да се срещам с преподавател преди курса, ако съм абсолютно начинаещ?
Срещата с преподавател е изключително важна както за Вас, така и за самия преподавател. На тази среща ще получите важна информация за това как протича сугестопедичния курс по чужд език, свободно ще можете да зададете въпроси и ще поговорите за мотивацията и целите си. Освен това за да сте сигурни, че курсът е бил успешен за Вас, добре е да се измери нивото на владеене на езика както в началото, така и в края на курса.
Мога ли да се включа във вече започнал курс?
В някои случаи до два дни след началото на курса е възможно да се включите във вече започнал курс. Обучението е изключително интензивно, езикът се усвоява по време на комуникация и затова ученето у дома не може да компенсира пропуснатите часове.
Какво включва таксата за курса?
Таксата за курса включва:
- учебник и всички допълнителни учебни материали
- сертификат за завършен курс
- ползване на заемна библиотека с адаптирана и оригинална чуждоезична литература.

Процент от всяка такса се отделя за дарение за Фондация „ Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“.

Административни и финансови условия за провеждане на обучение в Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education

Административни и финансови условия за провеждане на целогодишни курсове за ученици в Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education

1. Записването става след направен входящ тест за определяне на нивото (важи за неучили в KREG Education курсисти) и внасяне на таксата.

2. Таксата може да бъде внесена наведнъж или на две вноски: първа вноска 60% до започване на курса и втора вноска до края на месец януари. При записване за вече започнал курс се приспадат взетите часове.

3. Отстъпките са както следва: внасяне на сумата наведнъж 5%, записване за поредна година 5%, втори член от семейство 5%, отстъпките се ползват и от двете деца. Всички отстъпки могат да се комбинират.

4. При отписване преди започване на курса на курсиста се възстановява пълната такса. При отказ от вече започнал курс се възстановяват 80% от оставащата неизползвана такса с приспадната цената на учебния комплект, който остава за курсиста. При отказ при изключителни обстоятелства се възстановява цялата неизползвана сума. За такива се смятат здравословна несъстоятелност за посещаване на курса или смяна на местожителство. Необходимо е курсистът да представя документи доказващи горепосочените обстоятелства.

5. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните часове. В случай на отсъствие и пропускане на учебни часове, KREG Education не връща част от таксата на курсиста и не компенсира с допълнителни консултации.

6. При три поредни отсъствия курсистът има право на безплатна консултация в рамките на един учебен час.

7. KREG Education има право да прекрати обучението в следните случай:

- неплащане на таксата за обучение

- лошо поведение от страна на курсиста, с което пречи на нормалното протичане на учебния процес

8. Ако възникне разминаване между училищните смени на курсиста и графика за провеждане на учебните занаятия на езиков център Крег, без възможност курсиста да се включи в друга група, се възстановява оставащата неусвоена такса.

9. Графикът на часовете се прави преди началото на курса, като Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education се съобразява с училищните смени на учениците от държавните училища, а по преценка и с извънкласните им занимания.

10. Ваканциите в KREG Education съвпадат с официалните ваканции определени от МОН и с официалните за страната почивни дни, а по преценка и с непланирано възникнали ваканции.

11. С цел запазване и наваксване на предварително уговорения брой учебни часове, KREG Education си запазва правото да организира извънредни спрямо официалния график срещи.

12. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, който има 60% успеваемост на теста и 80% посещаемост на учебни часове.

13. Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education се задължава:

- Да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните часове по графика уговорен между страните.

- В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност KREG Education да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.

- При наличие на основателна причина, KREG Education си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на учебните часове.
Административни и финансови условия за провеждане на сугестопедични курсове за възрастни в Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education

1. Записването за сугестопедичен курс става след

- среща с преподавател

- внасяне на 50% от таксата за обучение до 5 календарни дни преди началото на курса

2. Втората вноска се прави до края на втората седмица от началото на курса

3. Ако плащането е по банков път се представя копие на платежното преди началото на курса

4. Ако курсистът се откаже от курс, за който се е записал:

- до една работна седмица преди началото на курса се възстановява пълната сума

- по време на курса без уважителни причини се възстановява 80% от сумата за невзетите часове*

- по време на курса по уважителни причини (здравословни) се връща сумата за невзетите часове с удържана сума за материали и учебник**

5. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните часове. В случай на отсъствие и пропускане на учебни часове, KREG Education не връща част от таксата на курсиста и не компенсира с допълнителни консултации.

6. Часове не се провеждат на официални празници.

7. Ако до датата, обявена за начало на курса, не се събере минимум от петима желаещи, Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education си запазва правото да отложи започването на курса с максимум три седмици и, ако за този период на „изчакване” не се сформира група, KREG Education отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече курсисти. В случай на несъгласие от страна на курсистите, се връща пълният размер на заплатената сума

8. Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education:

- да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните часове по графика уговорен между страните.

- в случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.

- при наличие на основателна причина, KREG Education си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на учебни часове.

- гарантира успешен резултат от курса при 100% посещаемост.

* Срока за възстановяване е 20 работни дни

** Необходимо е курсиста да предостави документ

Сумата се изчислява на база таксата за курса с приспаднати учебник и допълнителни материали и разделена на общия брой часове.
Административни и финансови условия за провеждане на индивидуално обучение в Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education

1. Записването става след проведена предварителна среща с преподавател и изготвяне на учебен план.

2. Предплащат се 10 уч.ч., а след оползотворяването им, ако са необходими по-малък брой, се предплаща необходимия брой за завършване на обучението.

3. Учебния комплект се заплаща допълнително.

4. Цената за учебен час важи за до трима души. За четвърти човек се доплащат 50% върху цената за час.

5. Таксата е дължима независимо от броя присъстващи.

6. Максимума за индивидуално обучение е четирима души.

7. 10 учебни часа се вземат за максимум от пет седмици.

8. Вземат се минимум от 2 уч.ч. - блок на седмица.

9. Изготвя се предварителен график за предплатените часове.

10. Час се отменя най-късно 12 часа преди срещата, в противен случай се отбелязва като взет.

11. При отказ от започнато обучение на курсиста се възстановява 80% от оставащата неизползвана сума

12. Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education се задължава:

- Да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните часове по графика уговорен между страните.

- В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.

- При наличие на основателна причина, Сугестопедичен център за чужди езици KREG Education си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на учебните часове.